Tietoja

TOIMINNAN TARKOITUS JA VISIO

Pro Kuolimo ry on perustettu 20.10.2012. Vuosi 2023 on yhdistyksen 11. toimintavuosi.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesistönsuojelua ja muuta luonnonsuojelua sekä maisemanhoitoa Kuolimo – nimisellä järvellä ja sen valuma-alueella Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. 

Kuolimo on yksi Suomen järvihelmistä. Tämän karun, alkuperäisesti kirkkaan mutta osittain samentuneen sekä vähän tummentuneen vesialueen valumavesien päästökuormituksen vähentämisellä voidaan järven tila ja puhtaus palauttaa mahdollisimman hyvälle tasolle. Toimenpide parantaa järven virkistyskäyttöä, edesauttaa kaikkien kalojen, erityisesti uhanalaisen Saimaan nieriän selviytymistä ja lisääntymistä luonnontilaisena kantana.

Kuolimon tila on edelleen uhanalainen, mistä syystä yhdistyksen olemassaololle on
vahvat perusteet.

Pro Kuolimo ry:n toimintaa kehitetään henkilöresurssien ja taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa jäsenistön toiveet huomioiden. Haluamme panostaa hyvään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kaikkien suojelutavoitteen saavuttamiseen vaikuttavien osapuolten kanssa.

Yhdistyksen visiona on kehittyä kansan liikkeeksi koko Kuolimon järvialueen suojelemiseksi ja innostaa kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Luonnon puhtautta edistämällä haluamme tukea seutukuntamme elinvoimaisuutta.