GALLERIA

MEDIASSA

LÄNSI-SAIMAAN SANOMAT

Juttu saimaannieriän emokalapyynnistä syksyllä 2023.

Saimaannieriän emokalapyynti sysksy 2023 juttu LSS 30112023_000437

VAPAA-AJAN KALASTAJALEHTI 2-2022

Artikkeli järvien tummenemisesta:

Järven tummeneminen_Vapaa-alajn Kalastajalehti 2-2022

 

UUDET KALASTUSRAJOITUKSET 1.1.2022 ALKAEN

ELY-keskus on tarkentanut rajoituksia hieman.
Uudet tiedot löytyvät netistä: kalastusrajoitukset.fi
Katso Etelä-Saimaan artikkeli asasta.

Uudet kalastusrajoitukset KLuolimolle E-S 08012022

 

 

 

 

 

 

 

 

Saimaannieriä vapautettiin siikaverkosta
Paimensaaren rannikolla 17.11.2021

Juttu Länsi-Saimaan Sanomissa 25.11.2021:
Nieriä vapautettiin juttu LSS 25112021

 

YLE uutiset 13.1.2020

Suomen uhanalaisimmasta kalasta kasvoi laitoksessa liian röyhkeä –
nyt sitä yritetään pelastaa laittamalla järveen pieniä ja pelokkaita poikasia.

Äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun kalalajin saimaanieriän suojelua yritetään uusilla tavoilla.

Katso tästä linkistä. Artikkelissa on myös videokuvaa:  Yle-uutinen

Nieriä kutuasussa

 

 

 

 

 

Pertti Salolainen

Nieriäkummi Pertti Salolainen vieraili Savitaipaleella ja Kuolimolla 13.5.2021.
Hän tutustui menossa olevaan Pro Saimaannieriä hankkeeseen hankevetäjän
Jukka Kummunsalon avustuksella. He kävivät myös Kuolimolla.
Pertillä on pitkä suhde Kuolimoon.

Tässä Länsi-Saimaan Sanomien artikkeli:

Pertti Salolainen Savitaipaleella 20052021

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Saimaannieriä hankkeen toinen toteutusvuosi käynnistyi.

Katso artikkeli Länsi-Saimaan Sanomissa:

LSS 06052021 Pro Saimaannieriä hanke jatkuu

 

Läsi-Saimaan Sanomat 19.11.2020, mielipidejuttu Kuolimosta

Länsi-Saimaan Sanomat 19112020

 

 

 

 

 

 

 

Erillinen kuva:

Tällaista purovettä juotiin lapsena metsäretkillä toteaa Kari.

Kapakkojan-kosteikon puhdas purkuvesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsi-Saimaan Sanomat 3.9.2020, juttu Kuolimolla kanotoinnista:

Kuolimon-kiertäminen kanootilla LSS juttu 03092020

 

 

 

 

 

 

 

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tiedote henkilövaihdoksista 1.7.2020

Kalasta viisaasti ja kestävästi Kuolimolla 2020-2021

Kalasta viisaasti ja kestävästi Kuolimolla 2020-2021- hanke on käynnistynyt.
Hankkeen tarkoitus on tiedottaa monipuolisesti Kuolimon nieriäkannan suojelusta ja  kestävästä kalastuksesta,
sekä hankkia tietoa nieriäkannan kehityksestä ja sivusaaliista eri pyyntivälineissä ja alueilla.
Hanketta hakijana ja hallinnoijana on Pro Kuolimo ry.
Hanke saa kokonaisrahoituksen julkisista kalatalouden edistämisvaroista.
Talkootöiden osuus on suuri.

Hankkeessa on kaksi osiota:

Tiedotus- ja valistushanke osio

Tiedotus- ja valistushankkeessa tiedotetaan monipuolisesti Pro Kuolimo ry:n ja Korpijärvi-Kuolimo
kalatalousalueen yhteistyöllä Kuolimon muuttuneista kalastusjärjestelyistä vuosina 2020-21, rajoitusalueista,
kestävästä kalastuksesta, saimaannieriän uhanalaisuudesta ja suojelusta, sekä saimaannieriäkannan
elvyttämisestä. Hankkeessa tuotetaan infotauluja, esitteitä, tiedotteita ja julkaisuja saimaannieriän suojelusta
sekä kielikäännökset muun muassa Venäläisille matkailijoille ja mökkivuokrausyrittäjille. Järjestetään yksi
tiedotustilaisuus kuntalaisille.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä www.kalastuseteläsavo.fi kalastuslupien infosivuston kanssa ja Etelä-Karjalan
kalatalouskeskuksen kanssa. Hankkeessa on mukana Kuolimon nieriäkannan seurantahanke ja WWF-Suomi
lisäämässä valtakunnallista näkyvyyttä tiedotuksessa.

Nieriäkannan seuranta- ja sivusaalishanke osio

Nieriäkannan seuranta- ja sivusaalishankkeessa käynnistetään Kuolimolla nieriähavaintojen kerääminen
aluksi kalatalousalueen toimesta, mutta lähivuosien tavoitteena saada Kuolimo Omakala -järjestelmän
pilottialueeksi kalastajien tietojen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi päätöksenteossa kalastuslain asettamien
tavoitteiden mukaisesti. Nieriähavaintojen ja sivusaalisilmoitukset tuottavat tietoa nieriäkannan
istutusmenetelmien onnistumisesta, nieriän elin- ja lisääntymisalueiden sijainnista sekä vaelluksista.
Havainnot ja sivusaalisseuranta tuottaa tietoa nieriäkannan tilasta ja kehityksestä sekä eri pyyntivälineiden
haitallisuudesta tai kestävyydestä nieriäkannalle. Kaiken kaikkiaan tiedon tuottaminen lisää paikallista
luottamusta eri kalastajaryhmien välillä ja ymmärrystä kestävään kalastukseen.
Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää laadittaessa jakson 2020 – 2021 jälkeiset kestävät ja tarkoituksenmukaiset
kalastusjärjestelyt.

Kalasta viisaasti ja kestävästi Kuolimolla 2020-2021 -hanke

 Kalastusrajoitusalue-kartta

 

 

 

 

 

 

Pro Saimaannieriä hanke 2021

Pro Saimaannieriä hankkeen toinen toteutusvuosi.

Hanke jatkuu pääosin toisintona vuodesta 2020.

Katso artikkeli Länsi-Saimaan Sanomissa:

LSS 06052021 Pro Saimaannieriä hanke jatkuu

 

Pro Saimaannieriä hanke 2020

Pro Saimaannieriä hankkeessa parannetaan nieriänpoikasten selvyitymistä biomanibulaation avulla.
Käytännössä hoitokalastus vk-poikasten istutusalueilla useilla pauneteilla, noin kaksi viikkoa ennen istutusta ja
noin kaksi viikkoa istutuksen jälkeen. Hankkeessa myös opetetaan LUKE:n hankkeelle toimittamat
n. 10 000 vk-poikasta syömään eläinplanktonia (starttaus) ennen istutusta. Startatut poikaset selviävät
vastakuoriutuneita paremmin, koska omaavat paremman uintikyvyn, pakoreaktiot ja ovat valmiimpia itsenäiseen
elämään. Hanke vuokraa Irv-lammikoita nieriänpoikasten kesän vanhaksi kasvatusta varten. Em. lammikot ovat
harvinaisia, johtuen tarvittavasta runsaasta p hjavedestä (kylmää) ja kyseisiä lammikoita on jo menestyksellisesti
käytetty useita vuosia taimenen poikasten kasvatukseen ja pienimuotoisesti myös nieriän kasvatukseen.
Molemmat menetelmät ovat uusia ja parantavat huomattavasti erittäin uhanalaisen Saimaannieriän selviytymistä
kaikkein vaarallisimman elinvaiheen yli.
Hanke edesauttaa uhanalaista nieriää elpymään ja hankkeen saaman jukisuuden lisäksi se luo yhteisöllisyyttä
ja tietoisuutta paikallisten keskuudessa. Julkisuus tukee tiedottamista ja tietoisuuden lisäämistä, joka edistää
suuresti nieriän suojelua. Tietoisuus parantaa asukaiden ja kalastajien suhtautumista voimakkaisiin kalastuksen
rajoitustoimiin, joita on asetettu nieriän suojelemiseksi.
Hanketta ovat rahoittaneet: R O Tuuliaisen säätiö, WWF, LähiTapiola Kaakkois-Suomi, Ely-keskus, Rapala-Säätiö,
Savitaipaleen kunta, Ala-Kuolimon osakaskunta, Lyytikkälän osakaskunta, Ratasalon osakaskunta,  Rapula Oy, Tackla Oy, Pro Kuolimo ry

Hanketta vetää Jukka Kummunsalo.

ERÄ lehti nro 6 kesäkuu. Juttu hankkeesta:

Erä nro6 2020 nieriä juttu Pro Saimaannieriä hankkeesta

 

 

 

 

 

 

Länsi-Saimaa juttu 28.5.-2020 nieriäkannan elvytyksestä Kuolimolla: 

LSS juttu 28052020 nieriäkantaa elvytetään Kuolimolla

 

 

 

 

 

Etelä-Saimaan juttu Pro Saimaannieriä hankkeesta: Pro Saimaannieria juttu Etelä-Saimaassa 10052020

Nierin elämä alkuun kasvatusaltaissa ja luonnonvesilammikoissa

22.5.2020 Taavetissa Poikasenojan Kalan luonnonvesilammikoita hyödynnetään nyt nieriän viljelyyn.

Altaiden vesi saadaan isosta lähteestä. Siitä se johdetaan putkea pitkin alemapiin lampiin.
Jossain kohtaa tarvitaan pumppaustakin.

Taavetti-lähdevesi- Taavetti-lähdevesisiirtoa-Taavetti-lähdevesisiirtoa altaasta toiseen-

 

 

 

 

 

 

 

 

Altaat ovat täyttymässä lähdevedellä. Kevään sulamisvedet poistuvat.

Taavetti-lähdevesisiirtoa altaasta toiseen2- Taavetti-kasvatusallas-

 

 

 

 

 

 

 

Nieriät opetetaan (startataan) syömään luonnonplanktonia kasvatusaltaissa. Samalla niille kehittyy
pakoreaktio. Molemmat taidot ovat välttämätömiä kun nieriät istutetaan Kuolimoon.

Istutusvalmiit poikaset otetaan hellästi lapolla mitta-asiaan, josta ne kaadetaan esitäytettyyn
muovipussiin. Lopuksi veteen ja pussiin puhalletaan happea.

Taavetti-starttausallas-2-Taavetti-lapolla nieriöitä mitta-asiaan-Taavetti-nieriän siirtopussiin happea-

 

 

 

 

 

 

 

 

Siinä se on valmis kuljetuspussi, jossa on muutama sata nieriää.

Taavetti-nieriän siirtopussi valmiina lähtöön-Taavetti-nieriän siirtopussi peräkontissa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuolimo ilta kunnatalolla 23.1.2019

TOIMIA KUOLIMO JÄRVEMME VESIENSUOJELUN HYVÄKSI

Mihin me kuntalaisina haluamme yhteisiä varojamme panostaa? Tule kuulemaan ja kertomaan oma näkemyksesi vesiemme suojelusta ja jätevesiemme käsittelystä.

Illan teemoja oli:

  • Nieriän elinolosuhteista Kuolimolla kertovat Nieriä seurantaryhmästä Matti Vaittinen ja pj. Hannu Jokinen
  • Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelmasta ja Siparinojan vesiensuojelusuunnitelmasta kertoo Raija Aura Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta
  • Venesataman ruoppaushankkeesta, laiturien kunnostuksesta, jätemaista ja vesienkäsittelystä sekä Savitaipaleen jätevesipuhdistamon kuulumiset kertoo Vesa Roiko-Jokela Savitaipaleen kunnasta

Tilaisuus oli maksuton ja avoin kaikille

6-20190123_Kuolimo-illan-yleisöä 5-20190123_Jätevesipuhdistamon-päivitys_Vesa Roiko-Jokela 4-20190123_Kuolimon_vesiensuojelun_yleissuunnitelma_Raija Aura 3-20190123_Nieriän-elinolosuhteita-Kuolimolla_Matti Vaittinen 2-20190123_Kuolimo-illan-kiinnostunutta_yleisöä 1-20190123_Kuolimo-illan-avaus_Hannu Jokinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapkk’ojan kosteikko Savitaipaleen kirkonkylän ranta-alueella

Kapakojan-hulevesikosteikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvia rakennusvaiheesta:

DSC_0235DSC_0119DSC_0149

 

 

 

 

 

DSC_0205

DSC_0284-1

DSC_0296DSC_0301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosteikon juhlalliset avajaiset:

Kapakojan-kosteikko

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0431

DSC_0430

 

 

 

 

 

DSC_0449DSC_0444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIPALSAARI

Lahtelan hieno ja laaja kosteikko Taipalsaaressa.

Lahtelan kosteikko Taipalsaaressa PISA hanke

Lahtelan kosteikolla-2

Kosteikkoretkeen osallistui kiinnostunut ryhmä ihmisiä.

Lahtelan kosteikolla-Taukotupa

Maanomistaja oli rakentanut kosteikolle todella hienon taukotuvan krilleineen.

Lahtelan kosteikolla-hyvä-idea

Loistoidea uusiokäytöstä vanhalle vesisäiliölle.

Lahtelan kosteikolla

Länsi-Saimaan toimittaja osallistui retkeen.

Lahtelan kosteikolla-3

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]