Uutiset, Yleinen

KAPAK’OJAN KOSTEIKON AVAJAISET OLIVAT 21.9.2015

14.9.2015

Paikka: Olkkolan Hovin ja uimarannan viereinen puisto (Petankki kenttä).
Olkkolantie 2 54800 Savitaipale

Aika: 21.9.2015 klo 14.00

Tilaisuus oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistui 154 henkilöä.

Pro Kuolimo ry on ollut aloitteentekijänä ja mukana projektissa hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa aina hankkeen suunnittelusta toteutukseen asti.

Kosteikkohanke on myös osa vesiensuojeluhankettamme joka on mahdollistanut toimintaamme.

Hanke on ollut Savitaipaleen kunnan investointiohjelmassa ja toteutuksesta on vastannut kunnan tekninen toimi.

Hankkeen asiantuntijoina ja suunnittelijoina ovat toimineet Antti Happonen Lappeenrannan ympäristötoimesta / PISA 2013 hankkeesta, Insinööritoimisto Geo-Saimaa Oy Lappeenrannasta ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Varsinaiset urakoitsijat hankkeessa ovat olleet: Kaivutyöstä vastannut koneurakoitsija Anssi Lammi, puuston kaadoista vastanneet Koneurakointi Jurvaset ja Savitaipaleen Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa.

Myös muita paikakkakunnan yrittäjiä ja tahoja on toiminut hankkeen ympärillä, unohtamatta keskityksiä järjestänyttä terveyskeskuksen keittiötä.

Kesäasukkaiden tervehdyksen toi kansanedustaja Anneli Kiljunen, kosteikon toiminnasta kertoI Antti Happonen.

Paikalla oli myös kunnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen edustajat

Savitaipaleen mieskuoro ja Eino Aapro kuoroineen esittivät kauniita lautuja.

Kahvia riitti kaikille.

Tietoa kosteikkotietoa:
Kapak’ojan valuma-alue on noin 300 ha, kosteikkoaltaan pinta-ala 3 000 m2,
vesipinta-ala 2 500 m2, viipymä 2 tuntia, keskiylivirtaama MHQ 350 l/s.

Kiitos kaikille esiintyjille ja osallistujille !

Savitaipaleella 21.9.2015

Vesa Roiko-Jokela                                   Hannu Jokinen
Savitaipaleen kunta                                Pro-Kuolimo ry

Kapaojan kosteikko

 

 

 

 

 

 

AVAJAISTEN OHJELMA

Savitaipaleen mieslaulajat, Metsämiehenlaulu

Tilaisuuden avaa kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tervehdys Ilkka Räsänen

Kesäasukkaiden tervehdys Kansanedustaja Anneli Kiljunen

Kuntalaisten tervehdyksen tuo Taneli ja Charlotta

Eino Aapro yhtyeineen, Kuolimonvalssi

Vesiensuojeluyhdistys Pro-Kuolimon tervehdys Hannu Jokinen

Kosteikosta ja sen rakentamisesta kertoo Antti Happonen

Musiikista vastaa Eino Aapro, mukana myös Savitaipaleen mieslaulajat,
kuoronjohtajana Kaarina Linqvist

Savitaipaleen mieslaulajat, On suuri sun rantasi autius.

Tilaisuuden juonsi Hannu Jokinen, Pro Kuolimo ry

Kahvitarjoilu

 

 

Ei kommentteja

Vastaa