Yleinen

Kuolimon ensimmäisen kosteikon rakentaminen on menossa.

29.8.2015

Kuolimon ensimmäisen kosteikon rakentaminen on käynnissä. Savitaipaleen kirkonkylän ranta-alueelle Kapak’ojan suulle, lähelle Olkkolan rantaa rakennetaan parhaillaan laskeutumisallasta. Altaan tarkoitus on poistaa ojavedestä kiinto/humusainesta, jota ojaa myöten valuu Kuolimoon tuhansia kiloja vuodessa.
Laskeutumisaltaassa veden virtausnopeus pyritään saamaan <1 cm/s  jolloin kiintoaines ehtii valua pohjaan. Aika ajoin altaasta imuroidaan liete pois. Altaaseen tulee mielenkiintoisia rakenteita veden korkeuden hallintaan ja suojaksi linnuille mm minkin tai saukon varalle. Altaalla tullaan näkemään monia lintuja, kaloja ja muita vesieläimiä.

Altaan alueesta muodostaa samalla kiva kävely – ja levähdyspaikka. Pro Kuolimo oli hankkeen alullepanija ja osallistuu toteutukseen yhteistyössä Savitaipaleen kunnan ja PISA hankkeen kanssa.

Ei kommentteja

Vastaa