Näytetään kategoria

Yleinen

Yleinen

Kuolimon metsäpäivä oli 15.11.2016

9.11.2016

Kuolimon metsäpäivän aiheena oli metsämaan ja metsätalouden vaikutukset Kuolimon veden laatuun.
Päivän tarkoituksena oli tutustua ja keskustella vesiensuojelun kokemuksista ja mahdollisuuksista.

Päivä aloitettiin klo 14 metsätalouden kohteella, sitten tutustutaan kirkonkylän Kapakk`ojan kosteikkoon ja päivä päätteeksi kokoonnuttiin iltakahville ja keskustelutilaisuudella Olkkolan Hoviin. Päivän eri osuuksiin voi osallistua joustavasti oman mielenkiintonsa ja aikataulunsa mukaan.

Päivän kohderyhmä oli Kuolimon valuma-alueen metsänomistajat ja asukkaat. Päivän tavoitteena oli tutustua ja keskustella metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksista ja vesiensuojelun kokemuksista ja mahdollisuuksista Kuolimon veden laatuun. Metsäammattilaisena ja asiantuntijana paikalla oli Mhy Mänty-Saimaa. Tilaisuuteen olivat tervetulleita kaikki Kuolimon ja veden ystävät joita paikalla olikin runsas joukko.

Kuolimo on yksi Suomen kirkkaimmista järvistä. Veden laatu on arvioitu erinomaiseksi ja ympäristöhallinto on valinnut Kuolimon valtakunnalliseksi vertailujärveksi. Kuitenkin pitkäaikaisseurannassa mm. veden värissä ja näkösyvyydessä on havaittu merkkejä muutoksesta.

Kuolimon valuma-alue on verrattain luonnontilainen. Kuolimon valuma-alueesta valtaosa on metsämaata. Metsätalouden vaikutus ja metsämaan luonnonhuuhtouma yhteensä ovat suurin fosforikuormituksen lähde.


Ohjelma – 15.11.2016 klo 14-19

klo 14-16 Maastokohde

 • Kokoontuminen Olkkolan Hovin pihalla klo 14
 • Siirtyminen maastokohteelle Kaihlajärvi (n. 6 km kirkonkylältä)
 • Oppaana Tapani Siiskonen Mhy Mänty-Saimaa

klo 16-17 Kapakk´ojan kosteikko

 • Kokoontuminen Olkkolan Hovin pihalla klo 16
 • Tutustuminen läheiseen Kapakk´ojan kosteikkoon
 • Oppaana Hannu Jokinen, Pro Kuolimo yhdistyksen pj

klo 17-19 Iltakahvit ja keskustelu Olkkolan Hovissa

 • Kahvit klo 17.00-17.30
 • Keskustelu klo 17.30-19.00
 • Illan emäntinä Raija Aura/ PISARA hanke ja Suvi Kokkola/ Mhy Mänty-Saimaa

Tilaisuus oli maksuton ja avoin kaikille.

Tilaisuuden järjestivät PISARA hanke, Mhy Mänty-Saimaa ja Pro Kuolimo ry.


Lisätietoja

 • Raija Aura, projektikoordinaattori, 040 5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi
 • Suvi Kokkola, toiminnanjohtaja, 044 763 1300, suvi.kokkola(at)mhy.fi

 

Yleinen

Pro Kuolimo ry.n kevätkokous pidettiin sunnuntaina 24.4.2016 klo 15:00 Olkkolan Hovissa

25.3.2016

Sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin historialisessa ja kauniissa Olkkolan Hovissa, joka sijaitsee yhdistykselle tärkeän suojelukohteen Kuolimojärven rannnalla. Osoite on Olkkolantie 2, 54800 Savitaipale.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat (toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015)  ja keskusteltiin menneistä ja tulevista tapahtumista ja tavoitteista.

Nautimme myös kahvia ja makupaloja.

Kiitos osallistujille

Hallitus

 

Uutiset, Yleinen

KAPAK’OJAN KOSTEIKON AVAJAISET OLIVAT 21.9.2015

14.9.2015

Paikka: Olkkolan Hovin ja uimarannan viereinen puisto (Petankki kenttä).
Olkkolantie 2 54800 Savitaipale

Aika: 21.9.2015 klo 14.00

Tilaisuus oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistui 154 henkilöä.

Pro Kuolimo ry on ollut aloitteentekijänä ja mukana projektissa hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa aina hankkeen suunnittelusta toteutukseen asti.

Kosteikkohanke on myös osa vesiensuojeluhankettamme joka on mahdollistanut toimintaamme.

Hanke on ollut Savitaipaleen kunnan investointiohjelmassa ja toteutuksesta on vastannut kunnan tekninen toimi.

Hankkeen asiantuntijoina ja suunnittelijoina ovat toimineet Antti Happonen Lappeenrannan ympäristötoimesta / PISA 2013 hankkeesta, Insinööritoimisto Geo-Saimaa Oy Lappeenrannasta ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Varsinaiset urakoitsijat hankkeessa ovat olleet: Kaivutyöstä vastannut koneurakoitsija Anssi Lammi, puuston kaadoista vastanneet Koneurakointi Jurvaset ja Savitaipaleen Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa.

Myös muita paikakkakunnan yrittäjiä ja tahoja on toiminut hankkeen ympärillä, unohtamatta keskityksiä järjestänyttä terveyskeskuksen keittiötä.

Kesäasukkaiden tervehdyksen toi kansanedustaja Anneli Kiljunen, kosteikon toiminnasta kertoI Antti Happonen.

Paikalla oli myös kunnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen edustajat

Savitaipaleen mieskuoro ja Eino Aapro kuoroineen esittivät kauniita lautuja.

Kahvia riitti kaikille.

Tietoa kosteikkotietoa:
Kapak’ojan valuma-alue on noin 300 ha, kosteikkoaltaan pinta-ala 3 000 m2,
vesipinta-ala 2 500 m2, viipymä 2 tuntia, keskiylivirtaama MHQ 350 l/s.

Kiitos kaikille esiintyjille ja osallistujille !

Savitaipaleella 21.9.2015

Vesa Roiko-Jokela                                   Hannu Jokinen
Savitaipaleen kunta                                Pro-Kuolimo ry

Kapaojan kosteikko

 

 

 

 

 

 

AVAJAISTEN OHJELMA

Savitaipaleen mieslaulajat, Metsämiehenlaulu

Tilaisuuden avaa kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tervehdys Ilkka Räsänen

Kesäasukkaiden tervehdys Kansanedustaja Anneli Kiljunen

Kuntalaisten tervehdyksen tuo Taneli ja Charlotta

Eino Aapro yhtyeineen, Kuolimonvalssi

Vesiensuojeluyhdistys Pro-Kuolimon tervehdys Hannu Jokinen

Kosteikosta ja sen rakentamisesta kertoo Antti Happonen

Musiikista vastaa Eino Aapro, mukana myös Savitaipaleen mieslaulajat,
kuoronjohtajana Kaarina Linqvist

Savitaipaleen mieslaulajat, On suuri sun rantasi autius.

Tilaisuuden juonsi Hannu Jokinen, Pro Kuolimo ry

Kahvitarjoilu

 

 

Yleinen

Kuolimon ensimmäisen kosteikon rakentaminen on menossa.

29.8.2015

Kuolimon ensimmäisen kosteikon rakentaminen on käynnissä. Savitaipaleen kirkonkylän ranta-alueelle Kapak’ojan suulle, lähelle Olkkolan rantaa rakennetaan parhaillaan laskeutumisallasta. Altaan tarkoitus on poistaa ojavedestä kiinto/humusainesta, jota ojaa myöten valuu Kuolimoon tuhansia kiloja vuodessa.
Laskeutumisaltaassa veden virtausnopeus pyritään saamaan <1 cm/s  jolloin kiintoaines ehtii valua pohjaan. Aika ajoin altaasta imuroidaan liete pois. Altaaseen tulee mielenkiintoisia rakenteita veden korkeuden hallintaan ja suojaksi linnuille mm minkin tai saukon varalle. Altaalla tullaan näkemään monia lintuja, kaloja ja muita vesieläimiä.

Altaan alueesta muodostaa samalla kiva kävely – ja levähdyspaikka. Pro Kuolimo oli hankkeen alullepanija ja osallistuu toteutukseen yhteistyössä Savitaipaleen kunnan ja PISA hankkeen kanssa.

Yleinen

Saimaan järvilohen ensimmäinen villipoikanen

28.8.2015

Tässä se nyt on: uhanalaisen Saimaan järvilohen ensimmäinen villipoikanen vuosikymmeniin.

Saimaan järvilohikantaa on elvytetty hyvin tuloksin Ala-Koitajoella Pohjois-Karjalassa. Äärimmäisen uhanalaisen lohen keväällä kuoriutuneita, villejä ja aitoja poikasia on nyt löydetty Kuusamonkoskesta

 •  Saimaan järvilohen poikanen
Uutiset, Yleinen

Tutkimusvene luovutettiin Pro Kuolimolle 11.6.2015

26.7.2015

Vesistötutkimushankkeessa hankittu, tutkimuskäyttöön sopiva vene saapui ja luovutettiin Pro Kuolimolle huoltokäynnin jälkeen 11.6.2015. Nyt sitä voidaan käyttää sille suunnitelluissa tehtävissä. Vene on käytetty, mutta se on hyvässä kunnossa, se on hyvin huollettu ja siinä on hyvät varusteet.

Hankinaan sisältyi myös uusi kuljetustraileri. Vene on Savitaipaleen kinkonkylän rannassa laituripaikassa numero 39.

Tutkimuaveneen vastaanotto

Yleinen

Yhdistyksen kevätkokous oli OP.n kerhohuoneella 17.5.2015 klo 17:00

9.4.2015

Pro Kuolimo ry.n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Savitaipaleen Osuuspankin kerhohuoneella
sunnuntaina 17.5.2015 klo 17:00 alkaen o
soiteessa Kievarintie 1.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat:

-Toimintakertomus 2014
-Tilinpäätös 2014
-Toiminnantarkastajan lausunto

Hallitukselle myönnettiin tili-ja vastuuvapaus kaudelta 2014

Lisäksi kuultiin informaatiota yhdistyksen hankkeesta “Länsi-Saimaan vesistötutkimus” joka on parhaillaan menossa.
Todettiin, että vesitötutkimushanke ei vaikuttanut toimintaan ja talouteen vielä vuonna 2014.  Hankkeen koko rahoitus on valmiina ja osa hankinnoista on jo tehty.

Kokouskahveetkin juotiin.

Kokouksen jälkeen tutustuttiin tutkimusveneeseen kirkonkylän venalaiturilla.

Kiitos osallistujille

Hallitus