Näytetään kategoria

Yleinen

Yleinen

Pro Kuolimo ry.n kevätkokous pidettiin sunnuntaina 24.4.2016 klo 15:00 Olkkolan Hovissa

25.3.2016

Sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin historialisessa ja kauniissa Olkkolan Hovissa, joka sijaitsee yhdistykselle tärkeän suojelukohteen Kuolimojärven rannnalla. Osoite on Olkkolantie 2, 54800 Savitaipale.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat (toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015)  ja keskusteltiin menneistä ja tulevista tapahtumista ja tavoitteista.

Nautimme myös kahvia ja makupaloja.

Kiitos osallistujille

Hallitus

 

Uutiset, Yleinen

KAPAK’OJAN KOSTEIKON AVAJAISET OLIVAT 21.9.2015

14.9.2015

Paikka: Olkkolan Hovin ja uimarannan viereinen puisto (Petankki kenttä).
Olkkolantie 2 54800 Savitaipale

Aika: 21.9.2015 klo 14.00

Tilaisuus oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistui 154 henkilöä.

Pro Kuolimo ry on ollut aloitteentekijänä ja mukana projektissa hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa aina hankkeen suunnittelusta toteutukseen asti.

Kosteikkohanke on myös osa vesiensuojeluhankettamme joka on mahdollistanut toimintaamme.

Hanke on ollut Savitaipaleen kunnan investointiohjelmassa ja toteutuksesta on vastannut kunnan tekninen toimi.

Hankkeen asiantuntijoina ja suunnittelijoina ovat toimineet Antti Happonen Lappeenrannan ympäristötoimesta / PISA 2013 hankkeesta, Insinööritoimisto Geo-Saimaa Oy Lappeenrannasta ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Varsinaiset urakoitsijat hankkeessa ovat olleet: Kaivutyöstä vastannut koneurakoitsija Anssi Lammi, puuston kaadoista vastanneet Koneurakointi Jurvaset ja Savitaipaleen Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa.

Myös muita paikakkakunnan yrittäjiä ja tahoja on toiminut hankkeen ympärillä, unohtamatta keskityksiä järjestänyttä terveyskeskuksen keittiötä.

Kesäasukkaiden tervehdyksen toi kansanedustaja Anneli Kiljunen, kosteikon toiminnasta kertoI Antti Happonen.

Paikalla oli myös kunnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen edustajat

Savitaipaleen mieskuoro ja Eino Aapro kuoroineen esittivät kauniita lautuja.

Kahvia riitti kaikille.

Tietoa kosteikkotietoa:
Kapak’ojan valuma-alue on noin 300 ha, kosteikkoaltaan pinta-ala 3 000 m2,
vesipinta-ala 2 500 m2, viipymä 2 tuntia, keskiylivirtaama MHQ 350 l/s.

Kiitos kaikille esiintyjille ja osallistujille !

Savitaipaleella 21.9.2015

Vesa Roiko-Jokela                                   Hannu Jokinen
Savitaipaleen kunta                                Pro-Kuolimo ry

Kapaojan kosteikko

 

 

 

 

 

 

AVAJAISTEN OHJELMA

Savitaipaleen mieslaulajat, Metsämiehenlaulu

Tilaisuuden avaa kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tervehdys Ilkka Räsänen

Kesäasukkaiden tervehdys Kansanedustaja Anneli Kiljunen

Kuntalaisten tervehdyksen tuo Taneli ja Charlotta

Eino Aapro yhtyeineen, Kuolimonvalssi

Vesiensuojeluyhdistys Pro-Kuolimon tervehdys Hannu Jokinen

Kosteikosta ja sen rakentamisesta kertoo Antti Happonen

Musiikista vastaa Eino Aapro, mukana myös Savitaipaleen mieslaulajat,
kuoronjohtajana Kaarina Linqvist

Savitaipaleen mieslaulajat, On suuri sun rantasi autius.

Tilaisuuden juonsi Hannu Jokinen, Pro Kuolimo ry

Kahvitarjoilu

 

 

Yleinen

Kuolimon ensimmäisen kosteikon rakentaminen on menossa.

29.8.2015

Kuolimon ensimmäisen kosteikon rakentaminen on käynnissä. Savitaipaleen kirkonkylän ranta-alueelle Kapak’ojan suulle, lähelle Olkkolan rantaa rakennetaan parhaillaan laskeutumisallasta. Altaan tarkoitus on poistaa ojavedestä kiinto/humusainesta, jota ojaa myöten valuu Kuolimoon tuhansia kiloja vuodessa.
Laskeutumisaltaassa veden virtausnopeus pyritään saamaan <1 cm/s  jolloin kiintoaines ehtii valua pohjaan. Aika ajoin altaasta imuroidaan liete pois. Altaaseen tulee mielenkiintoisia rakenteita veden korkeuden hallintaan ja suojaksi linnuille mm minkin tai saukon varalle. Altaalla tullaan näkemään monia lintuja, kaloja ja muita vesieläimiä.

Altaan alueesta muodostaa samalla kiva kävely – ja levähdyspaikka. Pro Kuolimo oli hankkeen alullepanija ja osallistuu toteutukseen yhteistyössä Savitaipaleen kunnan ja PISA hankkeen kanssa.

Yleinen

Saimaan järvilohen ensimmäinen villipoikanen

28.8.2015

Tässä se nyt on: uhanalaisen Saimaan järvilohen ensimmäinen villipoikanen vuosikymmeniin.

Saimaan järvilohikantaa on elvytetty hyvin tuloksin Ala-Koitajoella Pohjois-Karjalassa. Äärimmäisen uhanalaisen lohen keväällä kuoriutuneita, villejä ja aitoja poikasia on nyt löydetty Kuusamonkoskesta

  •  Saimaan järvilohen poikanen
Uutiset, Yleinen

Tutkimusvene luovutettiin Pro Kuolimolle 11.6.2015

26.7.2015

Vesistötutkimushankkeessa hankittu, tutkimuskäyttöön sopiva vene saapui ja luovutettiin Pro Kuolimolle huoltokäynnin jälkeen 11.6.2015. Nyt sitä voidaan käyttää sille suunnitelluissa tehtävissä. Vene on käytetty, mutta se on hyvässä kunnossa, se on hyvin huollettu ja siinä on hyvät varusteet.

Hankinaan sisältyi myös uusi kuljetustraileri. Vene on Savitaipaleen kinkonkylän rannassa laituripaikassa numero 39.

Tutkimuaveneen vastaanotto

Yleinen

Yhdistyksen kevätkokous oli OP.n kerhohuoneella 17.5.2015 klo 17:00

9.4.2015

Pro Kuolimo ry.n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Savitaipaleen Osuuspankin kerhohuoneella
sunnuntaina 17.5.2015 klo 17:00 alkaen o
soiteessa Kievarintie 1.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat:

-Toimintakertomus 2014
-Tilinpäätös 2014
-Toiminnantarkastajan lausunto

Hallitukselle myönnettiin tili-ja vastuuvapaus kaudelta 2014

Lisäksi kuultiin informaatiota yhdistyksen hankkeesta “Länsi-Saimaan vesistötutkimus” joka on parhaillaan menossa.
Todettiin, että vesitötutkimushanke ei vaikuttanut toimintaan ja talouteen vielä vuonna 2014.  Hankkeen koko rahoitus on valmiina ja osa hankinnoista on jo tehty.

Kokouskahveetkin juotiin.

Kokouksen jälkeen tutustuttiin tutkimusveneeseen kirkonkylän venalaiturilla.

Kiitos osallistujille

Hallitus